BIRO PRIČE

Kupovina stana u Dubaiju: Do nekretnine i bez dolaska u UAE

Procedura korak po korak

Dubai je jedan od gradova koji beleži veliki rast izgradnje nekretnina. S obzirom na to da je reč o gradu-emiratu koji je odavno postao važno biznis čvorište, sve je više onih koji bi želeli da ovde imaju nekretninu. 

Ipak, postoji niz nedoumica u vezi sa potencijalnim vlasništvom nekretnine u Dubaiju. Ključno pitanje koje interesuje mnoge glasi: da li mogu da imam stan u Dubaiju ako nisam državljanin UAE?

Odgovor je - da.

Isto važi i za one koji žele da zakupe nekretninu na određeni vremenski rok - u Dubaiju je to propisano zakonom.

Osoba koja nije državljanin Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) može da kupi nekretninu u vlasništvu ili pod zakup u Dubaiju u skladu sa odredbama Zakona o registraciji imovine Dubaija.

Član 4. ovog zakona glasi: "Pravo posedovanja nepokretne imovine u emiratu ograničeno je na državljane UAE, državljane država Saveta za saradnju u Zalivu, kompanije u potpunom vlasništvu ovih nacija i javna akcionarska društva. Podložno odobrenju vladara, državljani koji nisu UAE mogu biti dodeljena sledeća prava u relevantnim oblastima koje odredi vladar, a to su slobodno vlasništvo nad nekretninama, bez vremenskih ograničenja i pravo plodouživanja ili zakupa nepokretnosti do 99 godina."

U skladu sa odredbama člana 4, Njegovo Visočanstvo vladar Dubaija s vremena na vreme izdaje rezolucije, identifikujući i razgraničavajući određena područja u emiratu Dubai, gde osobe koje nisu državljani UAE mogu imati nepokretnost ili pravo zakupa nepokretne imovine na 99 godina.

Osoba koja nije državljanin UAE takođe ne mora da bude ni rezident UAE da bi investirala i/ili imala pravo vlasništva nad nekretninom u takvim područjima slobodnog/zakupnog vlasništva.

Takođe, ne mora ni da putuje u UAE da bi završila transakcije vezane za kupovinu i registraciju. Umesto toga, kupac može da pronađe i ovlasti punomoćnika koji će to uraditi za njega.

Kupac može da angažuje advokatsku kancelariju u Dubaiju da sastavi punomoćje i potom se obrati javnom beležniku u svojoj zemlji za izvršenje i overu tog punomoćja. Potom, overeno punomoćje mora da ima apostilu ili da bude overeno u Ministarstvu spoljnih poslova zemlje iz koje je kupac, a zatim i u Ambasadi, odnosno konzulatu UAE u njegovoj zemlji. Po završetku ovih procedura, kupac šalje originalno punomoćje osobi koju je ovlastila da kupovinu ili zakup nekretnine u Dubaiju obavi umesto njega.

Kada punomoćnik primi punomoćje, mora ga overiti u Ministarstvu spoljnih poslova i međunarodne saradnje UAE. Ako punomoćje nije na arapskom, mora biti legalno prevedeno kod ovlašćenog pravnog prevodioca, uz obavezan pečat. Potom, pravni prevod punomoćja mora da bude overen i u Ministarstvu pravde UAE, prijavljivanjem preko web portala.

Po završetku navedenih formalnosti, osoba koja je dobila punomoćje može da završi transakciju u ime kupca.

Odličnu bazu nekretnina u Dubaiju možete da pogledate na OVOM LINKU

Naš BIRO

Lajkujte našu Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim informacijama na Bliskom istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom istoku namenjen ex-yu populaciji.


Preporučene priče

E-SKUTERI: Gde možete da ih vozite i kako do dozvole?

FOTO-PRIČA: Ovako bi izgledao Dubai prekriven zelenilom

EXPO selo – nova stambena zajednica u Dubaiju


;