SAVETI

Dubai: ​Koja su vaša prava ako dobijete otkaz?

Pravni saveti za zaposlene koji rade u kompanijama koje posluju u Dubaiju

Mnogi sa ex-yu prostora koji dođu u Dubai da rade ne poznaju dovoljno Zakon o radu koji vlada u ovom delu sveta. Situacija izazvana pandemijom korona virusa dovela je do toga da neke firme "stave ključ u bravu", a da zaposleni ostanu bez radnog mesta i redovnih primanja.

Šta uraditi u tom slučaju i koja su prava radnika?

One su regulisane odredbama Federalnog zakona br. 8 iz 1980. godine o regulisanju radnih odnosa u UAE („Zakon o zapošljavanju“), Saveznog zakona br. (6) za 1973. o imigraciji i boravku izmenjen na osnovu Zakona br. (7) iz 1985. godine, Zakona br. (13) iz 1996. godine i federalnog dekreta zakona br. (17) iz 2017. godine („Zakon o imigraciji“).

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kada poslodavac otpusti svog zaposlenog, bivši zaposleni ima pravo na neku vrstu otpremnine ako je navršio najmanje godinu dana radnog staža kod tog poslodavca. To je u skladu sa članom 132. Zakona o zapošljavanju, koji kaže: "Zaposleni koji je navršio godinu ili više u neprekidnom stažu, ima pravo na naknadu za prestanak radnog staža na kraju radnog staža. Dani odsustva sa posla bez plate ne ulaze u obračun radnog staža, a naknada se obračunava na sledeći način:

1. Dvadeset i jedan dan plate za svaku godinu prvih pet godina radnog staža

2. Plata od 30 dana za svaku dodatnu godinu pod uslovom da ukupna naknada ne prelazi dvogodišnju platu

Zaposleni ima pravo i na gotovinu umesto neiskorišćenog godišnjeg odmora. Poslodavac bi trebalo da snosi cenu avionske karte zaposlenog do njegove/njene matične zemlje. Ovo je u skladu sa članom 79. Zakona o zapošljavanju i članom 131. Zakona o zapošljavanju.

Dalje, možete zatražiti od svog poslodavca da vam ne otkazuje boravišnu vizu na određeni period dok ne nađete novo zaposlenje. Međutim, odluku o zadržavanju boravišne vize donosi vaš poslodavac. Član 19 Zakona o imigraciji kaže: „Stranci koji su dobili dozvolu za boravak podležu odredbama člana (11) ovog zakona. Oni moraju da napuste zemlju po oduzimanju boravišne dozvole ili isteku njenog roka."

Vlada UAE je nedavno produžila grejs period za boravak u zemlji nakon ukidanja vize za zapošljavanje. Treba napomenuti da trenutno pojedinac može boraviti u UAE u grejs periodu od 180 dana nakon što se njegova boravišna viza poništi. Međutim, možete da proverite u Generalnoj direkciji za boravak i poslove sa strancima (GDRFA) da li je pomenuta naredba sprovedena.

Naš BIRO


Lajkujte našu Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim informacijama na Bliskom istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom istoku namenjen ex-yu populaciji.


Preporučene priče

TIM SRBIJA: 7 najboljih na najjačem takmičenju u Dubaiju

UAE proslavljaju 50. rođendan u Hati

Kad radnik može da napusti poslodavca bez kazne?


;