BIRO PRIČE

Izbori u Srbiji: Prijavite se za glasanje u UAE do 12. marta

Državljani Republike Srbije koji žive van domovine mogu se prijaviti za glasanje na izborima koji će biti održani 3. aprila 2022. godine

Povodom predstojećih izbora u Republici Srbiji, koji su raspisani za 3. april 2022.godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je na koji način državljani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da ostvare svoje glasačko pravo. 

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (do 12. marta 2022. godine u ponoć), podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. Naknadno pristigle prijave neće biti prihvaćene.  

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke:

  • ime, prezime i ime jednog roditelja birača
  • jedinstveni matični broj birača
  • opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji
  • podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima 
  • potpis podnosioca zahteva   

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da birač želi da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu, na propisani način dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji, koja o tome donosi rešenje.   

Po donošenju rešenja o određivanju biračkih mesta od strane nadležne izborne komisije za glasanje na izborima, nadležna opštinska, odnosno gradska uprava donosi rešenje o upisivanju podatka da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i biračko mesto na kome će glasati, odnosno rešenje da nisu ispunjeni uslovi da će birač na izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.  

Posle donošenja rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.   

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. 

Ukoliko lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. 

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.  

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte, odnosno pasoša, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.   

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.”  

Ministarstvo spoljnih poslova poziva državljane Republike Srbije koji žele da iskoriste svoje biračko pravo u inostranstvu da se obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Pogledajte listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu.

Za prijavu za glasanje u Ambasadi Republike Srbije u Abu Dabiju, molimo sve zainteresovane građane Republike Srbije da zahteve šalju isključivo na e-mail izboriabudhabi2022@yahoo.com

Preuzmite zahtev za glasanje u inostranstvu

Preuzmite zahtev za upis u birački spisak

Naš BIRO


Lajkujte našu Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim informacijama na Bliskom istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom istoku namenjen ex-yu populaciji.


Preporučene priče

Srbija na sajmu hrane: Arape privukli tartufi i maline

Proslava Dana državnosti Srbije u Dubaiju (FOTO)

Sajam knjiga u Dubaiju: Udruženje MALI SVET za decu Srbije


;