BIRO PRIČE

​Novi zakon o humanitarnim akcijama: Pravila koja važe u UAE

Prema novom zakonu o dobrotvornim akcijama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, postoje jasno definisana pravila za prikupljanje pomoći

Stigao je mesec Ramazan i mnogi ljudi u arapskom svetu okrenuti su dobrotvornim aktivnostima. Od organizovanja humanitarnih akcija do donacija u društvene svrhe, mnogi stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) aktivno se trude da pomognu zajednici.

Ipak, isto tako mnogi zaboravljaju da su dobrotvorne aktivnosti zakonski regulisane u UAE. Zakon broj tri iz 2021. godine o regulisanju donacija takođe propisuje pravila i smernice za prikupljanje donacija kako bi u ovom procesu svi bili zaštićeni – i oni koji žele da pomognu, ali i oni kojima je ta pomoć namenjena. Zakon jasno propisuje da donacije mogu da budu u gotovini, u lokalnoj ili stranoj valuti, obveznicama, čekovima i akcijama. Takođe, propisane su i smernice za donacije hrane i lekova.

Kome je dozvoljeno da prikuplja sredstva?

Ukoliko vam se obratio pojedinac ili organizacija i obavestio vas o dobrotvornoj akciji, možda ćete se zapitati da li su oni zakonski ovlašćeni da to urade. Da bismo razumeli šta zakon navodi o subjektima kojima je dozvoljeno da prikupljaju sredstva, važno je napraviti razliku između „licenciranog subjekta“ i „ovlašćenog subjekta“.

Prema Ministarstvu za razvoj zajednica (MOCD), „licencirani subjekat“ je dobrotvorno udruženje na saveznom ili lokalnom nivou, ili nevladina organizacija (NVO) osnovana zakonima, uredbama ili odlukama koja ima dozvolu da prikuplja, prima, distribuira ili usmerava donacije. S druge strane, „ovlašćeni subjekat“ nema dozvolu da organizuje ili deluje u cilju prikupljanja donacija bez odobrenja nadležnih organa. Prikupljanje i raspodela donacija nije u delokrugu takozvanih ovlašćenih subjekata.

Dakle, aktivnosti prikupljanja sredstava sprovode licencirane dobrotvorne organizacije i ograničene su na organizacije koje su po zakonu klasifikovane kao dobrotvorne i humanitarne organizacije. Vladine i nevladine institucije takođe mogu da učestvuju u prikupljanju sredstava, ali je neophodno da imaju zakon, uredbu ili rezoluciju koja im omogućava da prikupljaju donacije.

U UAE postoji 27 organizacija ovlašćenih za prikupljanje i primanje donacija, prema web stranici MOCD-a. Na toj listi nalaze se:

1. The Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Foundation

2. Zayed Charitable & Humanitarian Foundation

3. Emirates Red Crescent

4. Authority of Social Contribution - Ma'an

5. UAE Water Aid

6. Noor Dubai

7. Dubai Cares

8. Al Jalila Foundation

9. Dar al Ber Society

10. Beit Al Khair Society

11. Dubai Charity Association

12. Tarahum Charity Foundation

13. Sharjah Charity International

14. Sharjah Charity House

15. Humaid bin Rashid Al Nuaimi Foundation

16. International Charity Organization

17. Al Ihsan Charity Association

18. Saud Bin Rashid Al Mualla Charitable and Humanitarian Est

19. Umm Al Quwain Charity Society

20. Saqr Bin Mohammed Al Qasimi Foundation for Charitable and Humanitarian Affairs

21. Sheikh Saud Bin Saqr Educational Charitable Foundation

22. Hamad Bin Muhammed Al Sharqi Foundation for Humanitarian Affairs

23. Fujairah Charity Association

24. Zakat Fund

25. Awqaf and Minors Affairs Foundation

26. Make a wish

27. The Big Heart Foundation

Da li je pojedincima dozvoljeno da prikupljaju sredstva?

Zakon kaže da pojedincu nije dozvoljeno da bude domaćin, da organizuje ili sprovodi bilo kakvu aktivnost prikupljanja sredstava bez dozvole. Na zvaničnom sajtu MOCD-a – mocd.gov.ae – stoji:

„Lica dobijaju ovlašćenje od nadležnog organa u skladu sa odredbama zakona. Kao takvi, moraju da pribave dozvolu od nadležnog organa u skladu sa propisima i uslovima predviđenim zakonom i njegovim izvršnim aktima.”

Kako prikupljate sredstva?

Svako neprofitno udruženje koje želi da prikupi sredstva u UAE mora da dobije licencu od MOCD-a ili nadležnog organa u svakom emiratu. Ipak, prikupljanje sredstava mora biti obavljeno preko licencirane dobrotvorne organizacije u UAE.

Da biste prikupili sredstva, morate se pridržavati ovih pravila:

• Odobrenje odgovarajuće dobrotvorne organizacije

• Navedite ciljeve prikupljanja sredstava

• Navedite imena i pokažite lične karte osoba zaduženih za prikupljanje sredstava

• Navedite korisnike

• Navedite mesta na kojima će se vršiti prikupljanje sredstava

Možete li primati donacije izvan UAE?

Da, možete primati donacije i sredstva izvan UAE, ali se moraju poštovati pravne procedure navedene u Zakonu o donacijama.

Prema MOCD-u, ovako možete prikupljati strane donacije: „Organizovanje procesa prikupljanja ili primanja donacija izvan UAE jedan je od prioriteta Federalnog regulatornog zakona o donacijama, jer održava reputaciju i rang UAE na globalnom nivou i sprečava zloupotrebu takve donacije u nezakonitim aktivnostima ili projektima. Imenovani organ mora biti u potpunosti svestan izvora i svrhe ovih donacija.”

Da li je dozvoljeno da promenite svrhu donacije ili korisnika?

Pravno gledano, odgovor je - ne. Donacija se mora dostaviti korisniku definisanom u dozvoli. Međutim, odluku o tome donosi predsednik ovlašćenog organa.

Na zvaničnoj web stranici MOCD-a navodi se da „Zakon dozvoljava predsedniku ovlašćenog organa da dobije dozvolu da identifikuje korisnike ili druge svrhe za takve donacije, ako one ne mogu biti predstavljene korisnicima ili utrošene u svrhe navedene u dozvoli.”

Kazna za doniranje sredstava u druge svrhe, a ne za ono za šta su prikupljena je zatvor i minimalna novčana kazna od 150.000 AED, a maksimalna kazna od 300.000 AED. Kazna ili novčana kazna se udvostručuje u slučaju ponovnog kršenja Zakona.

Kazne za kršenje Regulatornog zakona o donacijama

Prema zvaničnoj web stranici MOCD-a, kršenje zakona o saveznoj uredbi br. 3 iz 2021. može dovesti do zatvorske kazne i minimalne novčane kazne od 200.000 AED, a najviše od 500.000 AED za sledeće slučajeve:

1.Ko prikuplja ili prima donacije, grantove ili subvencije od bilo kog lica ili entiteta van UAE, osim ako nije u skladu sa propisima i procedurama predviđenim zakonom. Kazna ili novčana kazna se udvostručuje u slučaju ponavljanja kršenja zakona.

2. Fizičkom ili pravnom subjektu koji trguje doniranim sredstvima ili se bavi finansijskim spekulacijama, ili raspodelom prihoda među članovima ili zaposlenima u udruženju, kazna ili novčana kazna se udvostručuje u slučaju ponavljanja kršenja zakona.

3. Svako ko počini bilo koje delo dok prikuplja, prihvata ili daje donacije koje mogu da naškode javnom redu, nacionalnoj bezbednosti, javnom moralu, bilo koje delo koje može da podstakne etničke, rasne, verske ili kulturne sporove ili bilo koju protivzakonitu svrhu u skladu sa primenjenim zakonskim propisima u UAE. Kazna se udvostručuje u slučaju ponavljanja kršenja zakona.

U svim slučajevima, sud će naložiti oduzimanje svih prikupljenih donacija ili iznosa donacija suprotno odredbi ovog zakona.

Naš BIRO


Lajkujte našu Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim informacijama na Bliskom istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom istoku namenjen ex-yu populaciji.


Preporučene priče

BIRO VODIČ: Sve što bi trebalo da znate o Ramazanu u UAE

Javni parking u Dubaiju od sada besplatan nedeljom

Super-automobil Hitne pomoći Dubaija u Ginisovoj knjizi


;