SAVETI

​UAE: Brže rešavanje radnih sporova od 1. januara

MOHRE će doneti konačnu odluku o zahtevima koji ne prelaze 50.000 AED.

Od 1. januara 2024. radnici u privatnom sektoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) moći će da brže i lakše rešavaju svoje radne sporove, jer stupa na snagu amandman na Zakon o radu UAE.

Prema najavi Ministarstva ljudskih resursa i emiratizacije (MOHRE) od ponedeljka, 18. decembra, nova zakonska regulativa - Federalni dekret - zakon br. 20 iz 2023. godine zameniće član 54. Zakona o radu UAE – Federalna uredba zakona br. 33 iz 2021. godine. Prema novom zakonu, Ministarstvo će donositi konačna izvršna rešenja u radnim sporovima sa potraživanjima manjim od 50.000 AED za kompanije i radnike u privatnom sektoru.

"Novi proces ima za cilj da uštedi vreme i trud radnika, pojednostavi procedure i ubrza proces za podnosioce zahteva da naplate svoja zakonska prava", navedeno je u saopštenju MOHRE.

Kako će se promeniti rešavanje radnih pritužbi 2024. godine?

Ranije, ako bi se zaposleni ili poslodavac obratio MOHRE sa pritužbom, Ministarstvo bi prvo pokušalo da izdejstvuje sporazumno rešenje između dve strane. U slučaju da se sporazumno rešenje ne postigne, slučaj bi bio prosleđen nadležnom sudu. Sada, sa amandmanom, MOHRE ima ovlašćenja da donese konačnu presudu o svakom sporu:

- ako je iznos potraživanja manji od 50.000 AED

- ili o sporovima koji se odnose na neposvećenost odlukama o sporazumnom rešavanju koje je prethodno rešilo MHRE, bez obzira na traženi iznos.

Sledeći tekst zamenjuje član (54) Federalne uredbe Zakona br. (33) iz 2021. godine o uređenju radnih odnosa:

1. U skladu sa ovom Uredbom, poslodavci i zaposleni imaju pravo osporiti sva prava koja proizilaze iz ove uredbe iz radnog odnosa. Nakon prijema zahteva, MOHRE će ga pregledati i preduzeti potrebne korake kako bi olakšao sporazumno rešenje.

2. MOHRE će doneti konačnu presudu o bilo kojem sporu koji mu se podnese u skladu sa odredbama navedenim u stavovima (1) i (2) ovog dokumenta ako vrednost tužbe nije veća od 50.000 AED ili ako nijedna strana ne postupi u skladu sa odlukom o sporazumnom poravnanju koja se odnosi na predmet, bez obzira na vrednost potraživanja.

Uložite žalbu u roku od 15 dana

Prema članu 1 (3) novog zakona, dok MHRE ima nadležnost da odlučuje o sporovima iz člana 1. i 2., ako je bilo koja strana nezadovoljna presudom, može podneti tužbu preko Apelacionog suda. To treba da uradi u roku od 15 radnih dana od donošenja odluke.

Ako prijava za radne sporove ne bude u skladu sa procedurom navedenom u članu 1 Savezne uredbe - zakona broj 20 iz 2023. godine, sud će tužbu odbaciti.

Apelacioni sud će zakazati ročište u roku od tri dana, a predmet će biti rešen u roku od 15 radnih dana, u skladu sa članom 1. stav 3. novog zakona.

Naš BIRO

Foto: Pixabay


Lajkujte našu Facebook stranicu da budete u toku sa najnovijim informacijama na Bliskom istoku.

NAŠ BIRO je portal o Bliskom istoku namenjen ex-yu populaciji.


;