INFO BIRO

Planiranje biznisa u doba pandemije: Važno je samo preživeti

Bilansi stanja i bilansi uspeha su stvar mišljenja, a novčani tok stvarnost i glavna okosnica poslovanja

Kako pripremiti kontrolore za izazove koje nose naredne godine bila je ključna tema osme konferencije o kontrolingu održane 12. i 13. novembra 2020. godine, online putem Zoom aplikacije, koju su organizovali Controlling Kognosko i Lider, a pod pokroviteljstvom Međunarodne asocijacije kontrolora. Partner konferencije za Srbiju je konsultantska kuća Casa Forte.

- U kriznim vremenima uloga kontrolinga nije samo rutina već je presudna za poslovanje, menadžeri nas percipiraju više i naša uloga je sada važnija nego ikad - rekla je Jasmina Očko, konsultant i trener u oblasti kontrolinga u Controllingu Kognosko i programski direktor konferencije.

Kontroling  još dugo neće biti ni predvidiv, ni samo rutinski posao. Prikupljanje podataka, pisanje prognoza, priprema budžeta i izveštaja o realizaciji budžeta , praćenje rizika..., sve je to u drugom planu, u vreme pandemije. Glavna premisa je - preživeti! I doslovno i figurativno. 

A da bi kompanije preživele, moraju više da slušaju kontrolora koji, ako je potrebno, moraju čak i da kažu menadžmentu: "Ne, nije vam potreban novi budžet za sledeću godinu, sada je vaš najvažniji plan smanjenja troškova i praćenje novčanog toka"

Od preživljavanja do ponovnog pokretanja

Dvodnevna konferencija održana je putem interneta, prisustvovalo je više od 150 učesnika i okupila je ugledne govornike iz nekoliko zemalja.
- U kriznim vremenima uloga kontrole nije samo rutina već je i presudna za poslovanje, menadžeri nas percipiraju više i naša uloga je sada važnija nego ikad - rekla je na početku konferencije Jasmina Očko, konsultant za kontroling, trener kontrolinga u Controllingu Kognosko i direktor programa konferencije.

Heimo Losbichler, najveći svetski kontrolni autoritet, univerzitetski profesor i predsednik Međunarodne asocijacije kontrolora i Međunarodne kontroling grupe, upozorio je da kontrolori nisu samo puki statisti u kompanijama.
- Moramo da povučemo rukave uspavanih kompanija koje ne prepoznaju koliko je sada važno samo preživeti - ozbiljno je upozorio Losbichler predstavljajući četiri osnovne  tačke na koje svaki kontrolor sada mora da se usredsredi.

Nakon prve faze, preživljavanja, druga faza je stabilizacija, uvođenje nove rutine upravljanja krizama, smanjenje troškova, restrukturiranje, osiguravanje likvidnosti i novčanog toka. Nakon toga nove i stare poslovne modele treba prilagoditi novom vremenu. Neke industrije možda neće morati da pređu postojeći okvir, ali neke će, naglasio je Losbichler, morati vrlo dobro razmisliti kako dalje i da li mogu tržištu ponuditi nešto novo.

- Stoga je važno pratiti trendove u industriji u kojoj poslujete i na koju se oslanjate, posebno konkurenciju - rekao je Losbichler učesnicima i istakao da poslednja faza, četvrta, možda najvažnija, novo ponovno pokretanje - ustanite i krenite dalje, možda sa novim poslovnim paradigma. Možda nije lako, ali je neophodno.

Poučna priča o kobrama

Zato je važno da i uprava i kontrolori govore istim jezikom, istaknuo je Tomasz M. Zieliński, autor koncepta RPCA (računovodstvo potrošnje resursa i procesa). Koji je smisao toga koncepta, pokušao je da objasni uz pomoć dva  fiktivna lika, kontrolorke Mišel i menadžera Džona koji žele iste rezultate, ali ne govore istim finansijskim jezikom. Da bi se razumeli, moraju da se slože na temu šta su resursi, koja je njihova vrednost, koji su kapaciteti preduzeća, koliko se koriste i slično.

Da bi menadžment bolje razumeo kontrolore, oni pre svega moraju biti jasni i precizni, rekao je Berni Smit, savetnik i trener za ključne indikatore učinka (KPI) iz Velike Britanije, koji je ovu tezu ilustrovao pričom o kobrama. Kobre su, rekao je, napale grad u Indiji, pa je gradska uprava odlučila da nagradu isplati svima koji su doneli mrtvu zmiju. I tako, malo po malo, od sporadičnog hvatanja divljih kobri, rekao je Smit, završilo se tako što su ljudi počeli masovno da uzgajaju kobre da bi im dali grad za svaku mrtvu životinju koju su doveli do vrata, gradska uprava je uplatila novac, i to je bio gubitak.

- Izvršni direktori jednostavno moraju slediti odgovarajuće procese izveštavanja koji će poboljšati sposobnost menadžmenta da donosi bolje odluke, jer su kvalitet i tačne informacije najvažniji za donošenje odluka - rekao je u svojoj prezentaciji Ksavier Subirats, partner španske kompanije Amsel Assessors.

Ključna uloga kupca

Da li zaista razumemo koja je uloga kupca, bila je tema predavanja Valentina Usenkova, osnivača konsultantske kompanije Usenkov.pro i partnera u CA Controller Akademije Usenkov iz Moskve, koji se bavio ulogom kupca u odlučivanju, tako da svaka kompanija treba da sazna ko je zapravo njen kupac.

Prvi dan konferencije završen je predavanjem izvršne direktorke Data Sense-a Marije Korbare koja je rekla da je i danas najvažnija stvar koju je naučio na početku karijere - da su bilansi stanja i bilansi uspeha stvar mišljenja, a novčani tok stvarnost i glavna okosnica poslovanja.

Drugi dan počeo je izlaganjem Gvida Kleinhietpassa, partnera, trenera i ovlašćenog računovođe Controller Akademie AG u Nemačkoj, koji je nastojao da skrene pažnju na činjenicu da i danas u krizi, a ne drugačije, nisu važni samo podaci već i životna sredina, poreska politika i slično. 

Govorio je Andrej Lapajne, izvršni direktor slovenačke kompanije Zebra BI koji je ukazao na važnost analiza koje bi kontrolori trebalo da sprovedu, koje alate bi trebalo koristiti i kako dobro proučiti podatke analizirajući promene cena u Pover BI-u i Exel-u. 

Izlaganje Igora Milovčića, šefa Odeljenja za računovodstvo i finansije KBC-a Zagreb, i Ivana Horvata, glavnog koordinatora za izveštaj bolnice, izazvalo je veliko interesovanje, usled trenutne situacije u hrvatskom i svetskom zdravstvu. Glavni cilj prezentacije bio je prikazati prosečnu maržu doprinosa, tzv doprinos pokrivenosti, koji KBC Zagreb postiže kombinacijom usluga za bolničke pacijente, i upoređuje ga sa drugim zdravstvenim ustanovama u državi.

To pokazuje da je KBC Zagreb niže rangiran, posebno ako pogledamo razliku između prihoda i varijabilnih troškova generiranih dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Međutim, to je za očekivati, istaknuto je, jer se tamo leče uglavnom teži pacijenti iz cele Hrvatske, a klinika koja se najbolje rangira nema tako visoke troškove lečenja po pacijentu. Najvažnije za kontrolu je da je od 2017. godine, kada je uveden novi sistem evidentiranja podataka, analitika i kontrola troškova KBC Zagreb bila znatno bolja.

Održivost je važnija od novca

Prošli su dani kada je novac bio najvažniji,  glavni je savet Aksela Ehbergera, trenera i konsultanta za kontrolu. Danas, smatra on, važni su održivost, socijalna osetljivost i briga za životnu sredinu,  o tome potrošači sve više procenjuju u odluci o kupovini. Ehberger je predstavio alate za merenje  ovih dimenzija i navedi kako koristiti ove promenljive za poboljšanje poslovanja.

Šlag na torti konferencije, kako je navela i sama programska direktorka Jasmina Očko, bila je Edita Szarska, međunarodna stručnjak za finansije i kontroling iz Poljske i  trener IBCS Instituta, koja je pokušala da uveri publiku da poslovanje nekad ne funkcioniše onako kako je planirano i da se i kontrolori ponekad mogu da oteti uzdama uprave i reći: 

- Ne, ne treba vam budžet za sledeću godinu, jer će to biti dokument koji ionako neće "zadržati vodu" duže od nekoliko nedelja, ali da vidimo kako stojimo u odnosu na konkurenciju.

Direktorka programa Jasmina Očko zahvalila je svim učesnicima koji su izdvojili dva dana za nove trendove u kontrolingu i izrazila nadu da će se deveta konferencija (koja će biti održana sredinom novembra 2021) kao i svih prethodnih godina održati uživo, uz stvarnu interakciju sa posetiocima.

Biljana Lazarević

O autoru: Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business)  i internacionalni program IP (International project), realizator nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru,  u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima.

Biljana se bavi edukacijima i in-house (tailor made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince, sarađuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač i publikuje stručne radove na domaćim i međunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP (malih i srednjih preduzeća). Ona je idejni je tvorac online poslovne simulacije Coin&Fund koja je u primeni u brojnim preduzećima i nastavi jednog poslovnog fakulteta.

*Izvor: Lider