INFO BIRO

E-učenje tokom pandemije: Nov način sticanja znanja i pripreme za buduće uloge

U 2019. godini podatak je da je u svetu uloženo preko 18.6 milijardi dolara u razvoj onlajn obrazovnih sadržaja, a procena je da će do 2025. godine ulaganje iznositi 350 milijardi dolara

Zamislite šta bi se desilo da e-učenje nije postojalo u trenutku kada se svet susreo sa pandemijom. U najmanju ruku, milioni učenika i studenata bi ostali bez svog obrazovanja. Na sreću, to se nije dogodilo, a e-učenje više nije samo jedan od alata koji nam pomaže u procesu učenja, već je postalo neminovnost. 

I u godinama pre pandemije, e-učenje je počelo velikom brzinom da se razvija i da zauzima značajno mesto kako u neformalnim tako i u formalnim oblicima obrazovanja. U 2019. godini podatak je da je u svetu uloženo preko 18.6 milijardi dolara u razvoj onlajn obrazovnih sadržaja, a procena je da će do 2025. godine ulaganje iznositi 350 milijardi dolara

Kad god se susretnemo sa velikim, iznenadnim promenama kao što je na primer pandemija, može nam biti izuzetno teško da se priviknemo na „novu normalnost“. Promene se dešavaju brzo i ne ostavljaju nam mnogo vremena da se pripremimo. E-učenje je upravo idealan način da steknemo nova znanja, razvijamo se i pripremimo za sve nove buduće uloge. 

O ovoj temi razgovaramo sa Marijanom Marinković suosnivačem How To...? edukativne online platforme. 

* Koji su to benefiti e-učenja? 

Fleksibilnost – bez obzira koji ste tip učenika, da li volite da učite noću ili preko dana, e- učenje vam daje mogućnost da stičete nova znanja onda kada vama to najviše odgovara; organizacija – e-učenje vam daje mogućnost ne samo da učite kada to vama najviše odgovara, već i kako vam najviše odgovara. U svetu je sve prepoznatljiviji termin microlearning, koji podrazumeva da se znanja i veštine bolje usvajaju ako se podele na manje, smislenije celine koje će se učiti, vežbati i ponavljati; isplativost – e-učenje nam omogućava da lakše i brže dođemo do novih znanja i veština. Ukoliko često praktikujemo ovaj vid učenja, brže stičemo „naviku celoživotnog učenja“. Istraživanja su pokazala da celoživotno učenje pozitivno utiče na zdravlje čoveka, kako njegov socijalni tako i ekonomski aspekt života; raznovrsnost – kada govorimo o e-učenju, ovo je možda jedna od njegovih osnovih karakteristika. Širok spektar sadržaja koji se mogu pronaći na internetu osigurava da će apsolutno svako naći oblast koja ga interesuje i u kojoj želi da se usavršava; brzina – čini se najvažnija reč u današnjem svetu biznisa. E-učenje je brz, ali efikasan način da steknete nove veštine, koje vam mogu pomoći ne samo u promeni posla, već i profesije kojom se bavite. Na taj način održavate i svoju konkurentnost na tržištu rada. 

* Šta smo sve naučili o e-učenju tokom pandemije? 

Pre svega, od pomoćnog sredstva, ono je postalo osnovni vid učenja. I sigurno je da nakon ove situacije obrazovno tržište više neće izgledati isto i da će se e-učenje još više razvijati. Za nas, obične korisnike, to znači da ćemo u budućnosti imati sve više sadržaja i moći da razvijamo individualni plan učenja i pažljivo selektujemo sadržaj koji nas interesuje. 

* Kako je došlo do razvoja How To...? platforme? 

Kako smo se i na domaćem tržištu suočili sa brojnim promenama usled situacije izazvane pandemijom, morali smo da nađemo način da se prilagodimo i promenimo način na koji prenosimo i usvajamo nova znanja. Kao i u realnim tržišnim uslovima, i u uslovima pandemije, najveći nosioci inovacija i novih pristupa za prilagođavanje trenutnim uslovima tržišta, bili su startapi. Jedan od takvih je i How to…? platforma, startap koji je osnovan tokom prvog talasa pandemije i koji je u veoma izazovnim uslovima koji su se našli pred nama, omogućio velikom broju domaćih eksperata da se prilagode novonastalim uslovima poslovanja i plasiraju svoje znanje na tržište. Tim, koji čine mladi ljudi, iskoristio je svoje dugogodišnje iskustvo rada sa početnicima u poslovanju i domaćim ekspertima, kao i u postavljanju temelja za razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji, kako bi kreirao inovativnu infrastrukturu i zajednicu za sve one koji jednostvano žele da kreiraju svoj online kurs, ili da ga pohađaju i steknu praktično znanje sa domaćeg tržišta. 

* Kako funkcioniše How To...? platforma? 

Na How to...? platformi svako može jednostavno da kreira i postavi svoj online kurs koji se bavi temom razvoja poslovnih veština u različitim oblastima. Iz tog razloga, platforma obuhvata veliki broj različitih tema koje ne mogu da se pronađu na kursevima koji su trenutno aktuelni na tržištu. Platforma se bazira na znanjima domaćih eksperata i znanjima koja su praktično primenljiva na domaćem tržištu. Znanja dolaze od običnih ljudi koji poseduju kvalitetno poslovno iskustvo u određenoj oblasti i koji su praktična znanja koja prenose na svom online kursu i sami već testirali na tržištu. 

* Da li promene inspirišu inovativnost? 

U vreme kada se prilike na tržištu rada ubrzano menjaju i kada su konstantan poslovni razvoj i posedovanje širokog spektra poslovnih veština u osnovi konkurentnosti, jedna ovakva platforma pojedincima može da ponudi da nova znanja mogu da stiču na svom maternjem jeziku, da uče na primerima koji su primenljivi na domaćem tržištu i da sami određuju mesto i vreme pohađanja kursa. Okruženje u kojem radimo neprestano se menja, a godina za nama naučila nas je da neke promene ne možemo da predvidimo niti da na njih utičemo. Jedino u šta možemo da budemo sigurni jeste da čak i sa svim promenama i brzinom kojom se tržište razvija, uvek možemo da se oslonimo na mlade i njihove inovacije, koje će nam pomoći da se lakše adaptiramo i idemo u korak sa promenama.

NAŠ BIRO

Autor: Biljana Lazarević

;