INFO BIRO

BIRO EKSPERT SAVETUJE: Mali biznis u doba velike korone

U korporativnom biznisu, pre svega multinacionalnih razmera, postoje jasne procedure i upustva, definisani procesi za krizne situacije i veća samodisciplina zaposlenih

Društveno odgovorne kompanije u aktuelnoj situaciji epidemije virusa  COVID-19, a u skladu sa preporukama zaštite javnog zdravlja sprovode mere protiv širenja virusa, ali i ekonomske mere, a u domenu poslovnih aktivnosti koju obavljaju.

Preporuke za zaštitu zdravlja, pre svih vezano za pojačanu ličnu higijenu i okupljanja intenzivno su zastupljne u svim medijskim objavama i apostrofiraju odgovornost pojedinca.

Sprovođenje ekonomskih mera u vreme pandemije virusa i vanrednog stanja su odgovornost preduzeća.

Velike korporacije su prve osetile udar pandemije. Avio kompanije, hotelski lanci, turističke organizacije suočile se sa izazovima novonastale situacije kroz pad prodaje njihovih usluga.

Sa druge strane, apotekarske ustanove , prehrambena industrija  i logističke usluge pokušavaju da pravovremeno odgovare na povećanju tražnju izazvanu paničnim pravljenjem kućnih zaliha.

U korporativnom biznisu, pre svega multinacionalnih razmera, postoje jasne procedure i upustva, definisani procesi za krizne situacije i veća samodisciplina zaposlenih. Izazovi malog biznisa u ovoj situaciji su daleko veći, upravo zbog toga što alati i modeli koji postoje u korporativnom svetu nisu ili su veoma malo zastupljeni u radu malog i srednjeg preduzeća.

Koje su to osnovne aktivnosti bi bilo uputno sprovesti u radu MSP (malog i srednjeg preduzeća) u ovom momentu:

 • Pre svega, podrška i briga o zaposlenima - jasno i vidljivo komunicirati preporuke nadležnih  zdravstvenih institucija za zaštitu zdravlja, obezbediti neophodna higijenska sredstva, omugućiti savetovanje sa stručnim licima (doktor, epidemiolog gost u vašem preduzeću u određenim terminima) i dostupnost odgovora na sva pitanja i nejasnoće vezano za tekuće stanje, bez panike, ali oprezno
 • Organizovanje rada kako bi se direktne međuljudske interakcije svele na minimum, ali uz održavanje kontinuiteta posla 
 • Izražavanje međusobnog razumevanja i podrške u komunikaciji  sa kupcima i dobavljačima, bankama, eksternim saradnicima, razmena informacija o očekivanjima vezanim za rokove isporuke, plaćanja i ostala bitna specifična pitanja
 • "Plan je ništa, planiranje je sve", napraviti projekciju poslovanja saglasno negativnim očekivanjima pada u prodaji 
 • Situacioni pristup, "If-than" analiza, je koristan alat za testiranje kako bi pad prodaje od 5%.10%, ili 30% uticao na profitabilnosi i likvidnost preduzeća
 • Simulirajte vaš mesečni Bilans uspeha. Optimizacija troškova, fiksnih posebno je od izuzetnog značaja za postizanje prelomne tačke poslovanja u ograničavajućim tržišnim uslovima
 • Preispitati kako koja situacija smanjene prodaje i postojećih fiksnih troškova utiče na Cash Flow, na prilive i odlive novca
 • Diskusija o različitim projekcijima je veoma korisna i omogućava da se deluje preventivno umesto reaktivno. Projektujte situacije i radite Akcione planove za sve ishode

Mogla bi se napraviti zanimljiva paralela implementacije osnovnih korporativnih alata u malom biznis sa pranjem ruku tokom virusa u minimalnom trajanju od 20 sekundi:

Da, čvrsto verujem da smo prali ruke i pre epidemije, samo je pitanje da li baš 20 sekundi. Sada merimo to vreme.

Da, trebalo bi da je većina predstavnika malog i srednjeg biznisa, vlasnici, menadžment, zaposleni,  svesna značaja korišćenja osnovnih upravljačkih alata, modela, aktivnosti:

 1.     Planiranje i budžetiranje, praćenje na relaciji planirano realizovano i sprovođenje korektivnih mera
 2.     truktuirano vođenje prodaje,
 3.     Optimizacija troškova,
 4.     Upravljanje procesima kroz definisanje KPI,
 5.     Upravljanje promenama,
 6.     Digitalizacija poslovanja, ali je pitanje u kome stepenu su doista i implementirani.

Rad u doba korone nameće intenzivnije i kontinuirano korišćenje ovih modela.

Zato bez straha i panike, samo veći oprez, posvećenst i samodisciplima.

Mi smo naše poslovanje prilagodili i klijentima pružamo podršku u izmenjenim uslovima:

 •  Vebinari umesto seminara
 •  Online interaktivne radionice umesto radionica u firmama klijenata
 •  Povećana komunikacija putem maila, Skype, Zoom-a

Naša svest o značaju digitalnog i online učenja je potvrđena kroz digatalnu online simulaciju poslovanja Coin&Fund (www.coinandfund.com), i svim zainteresovanim čitaocima portala Naš BIRO, na upit redakciji, omogućićemo da tokom preporučenih mera  smanjene socijalne interakcije, besplatno testiraju svoje poslovne odluke u simulaciji.

Biljana Lazarević

O autoru: Senior consultant u konsultantskoj kući Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Business)  i internacionalni program IP (International project), realizator nastave NAPA (Nacionalne akademije za javnu upravu) sa dugogodišnjim iskustvom u radu u privredi i bankarskom sektoru,  u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima.

Biljana se bavi edukacijima i in-house (tailor made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince, sarađuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač i publikuje stručne radove na domaćim i međunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP (malih i srednjih preduzeća)

Ona je idejni je tvorac online poslovne simulacije Coin&Fund koja je u primeni u brojnim preduzećima i nastavi jednog poslovnog fakulteta.