INFO BIRO

Biciklističke patrole na plažama u Šardži

Policajci koji patroliraju obalom obučeni su da pruže prvu pomoć i edukovani da se nose sa bilo kojom vanrednom situacijom na plaži

Opština Šardža pokrenula je biciklističke patrole na gradskim plažama i zelenim površinama kako bi edukovala svoje korisnike i podstakla ih da se pridržavaju preventivnih mera.

Thabit Al Turaifi, generalni direktor gradske opštine Šardža, pokrenuo je prvu fazu koja je uključivala pet patrola i pokrenute su iz glavne zgrade u oblasti Al Musala. Veliki broj opštinskog osoblja prisustvovalo je ceremoniji.

Al Turaifi je rekao da biciklističke patrole pojačavaju nadzornu ulogu opštine na plažama Šardže, koju karakteriše dostupnost posebnih biciklističkih staza, kroz koje opština promoviše svest javnosti o važnosti pridržavanja svih uputstva i preventivnih mera koje su uvedene na plažama i stvara pozitivnu interakciju sa njima. Ove patrole takođe odražavaju spremnost opštine da očuva životnu sredinu.

Al Turaifi je objasnio da je opština Šardža želela da održi sve plaže, podigne bezbednosne standarde za posetioce i angažuje spasilačku kompaniju specijalizovanu za upravljanje plažama, koja je pionir u svom polju. Standardi bezbednosti takođe su razvijeni u koordinaciji sa Generalnom komandom policije u Šardži, a prisutne su i patrole opštinskih inspektora kako bi pratile zaštitu i bezbednost posetilaca plaža. One su sada pojačane biciklističkim patrolama.

Mere protiv Covida 19

Opština je takođe na plažama i zelenim površinama postavila table sa natpisima koji uključuju mnoštvo uputstava i preventivnih mera u vezi sa Covidom 19, kao što je nošenje maski na plaži u svako doba, održavanje bezbedne udaljenosti od najmanje dva metra i ostavljanje udaljenosti od četiri metra između svake grupe ljudi. Na tablama su, takođe, i druge zdravstvene smernice i preventivne mere na kojima opština kontinuirano radi kako bi podstakla javnost da se pridržava radi svog zdravlja i bezbednosti.

Halid bin Falah Al Suvaidi, pomoćnik generalnog direktora Sektora za korisničke usluge, objasnio je da je pet biciklističkih patrola pokrenutih u prvoj fazi opremljeno svom preventivnom i sigurnosnom opremom. Inspektori koji patroliraju na biciklima po Šardži obučeni su da pruže prvu pomoć i edukovani da se nose sa bilo kojom vanrednom situacijom na plaži kako bi poboljšali nivo sigurnosti među članovima zajednice.

BIRO