INVESTICIJE

Srbija - raj za strane investitore

Kompanije iz Emirata imaju mnogo razloga da odaberu Srbiju za plasman svojih investicija.

Promovisanjem mogućnosti ulaganja i u pomaganjem stranim investitorima da započnu poslovanje u Srbiji, Srpski poslovni savet u UAE promoviše i podstiče investicije u Srbiji.

Kao zvanični predstavnik Privredne komore Srbije, Srpski poslovni savet u UAE u poziciji je da omogući pristup svim relevantnim informacijama o poslovanju kompanija koje su na prodaju ili su u procesu dokapitalizacije, kako bi kompanije iz UAE mogle da investiraju.

Kada se govori o prednostima privlačenja stranog kapitala u Srbiju, trebalo bi, pre svega, znati njen geografski položaj. Republika Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi, u centralnom delu Balkanskog poluostrva i pokriva 77.474 km2. Nalazi se na raskrsnici Pan evropskog koridora br. 10 i br. 7 povezuje Evropu i Aziju. Reka Dunav protiče kroz Srbiju (588 km). Takođe, ne bi trebalo zanemariti veličinu srpskog tržišta, kao i posebno važne sporazume o slobodnoj trgovini koji otvaraju vrata tržišta CEFTA, Rusije i EU.

Strane investicije u Srbiji regulisane su Zakonom o stranim ulaganjima. Glavni cilj ovog zakona je da se stvori povoljan poslovni, pravni, ekonomski i politički ambijent za sve strane pojedince i kompanije koji su zainteresovani za poslovanje u Srbiji. Dugoročni cilj je stvaranje sistema koji je kompatibilan sa regulativom EU, kao prvi korak ka budućim integracijama.

Srpski poslovni savet UAE posreduje u pronalaženju potencijalnih kompanija u Srbiji koje su na prodaju, bez obzira da li su u privatnom ili državnom vlasništvu, kao i profesionalno i pravno posredovanje u pregovaračkom procesu.

Generalno, pravni sistem Srbije nema većih ograničenja u pogledu prava stranih investitora koji ulažu u Srbiji ili postaju strateški partneri. 

Opširnije o mogućnostima poslovanja u Srbiji pročitajte OVDE

BIRO


;