BIRO PRIČE

Rtanj krije tajnu moćne tehnologije koju je Tesla otkrio. Pitanje je kada ćemo je iskoristiti?

U srcu Srbije postoji neverovatni energetski izvor koji doprinosi poboljšanju zdravlja, prosperiteta i napretka ličnosti

Rtanj, magična planina u srcu Srbije od davnina privlači ljude iz svih krajeva regiona. Možda neki misle da je ovo "samo obična krečnjačka planina", ali dosadašnja istraživanja su ukazala na nešto drugo.

Rtanj je znatno više od planine, a njegova precizna piramidalna geometrija, matematika zlatnog preseka, nestvarna priroda, pojačan elektromagnetizam, istančane frekvencije, samoniklo lekovito endemsko bilje, zdrava jonizujuća zračenja, kao i poseban klimat u sprezi sa mističnošću kulturne zaostavštvine na zemlji i čestim luminoscentnim pojavama na nebu, daje mu u vremenu i prostoru nesvakidašnju dimenzionalnost vrednu svakodnevnog istraživanja i neizmernog poštovanja.

Foto: Mateja Beljan

Sve što ste želeli da znate od ovoj planini, a niste imali gde da pitate objasniće vam Saša Nađfeji, izvršni direktor centra za ekologiju i istraživanje "Duh Rtnja".

Dosadašnja istraživanja centra za ekologiju i istraživanje "Duh Rtnja" koji vodim poslednjih 13 godina, govori nam da niz istraživača domaćih i stranih, kroz svoja istraživanja otkrivaju da je Rtanj mnogo više od planine. To jest da je, prva, najveća, piramidalna građevina planete zemlje.

To je i potvrdio poznati pisac naučno-fantastičnih novela Artur Klark, osoba koja je bila u sferi nauke i čiji su patenti primenjeni u svemirskoj tehnologiji.
Kad smo rekli najstarija piramidalna građevina, on za razliku od ostalih, nije građen klasičnim putem sa blokovima?- Ako komentarišemo u smislu građevinskog materijala za pravljenje Rtanjske piramide, kao energetskog komunikatora, vidimo da tu nema monolitnih blokova kao što su primenjeni za izgradnju piramida u Gizi. Na Rtnju vidimo jednu apsolutnu geometriju, razne konstantne geometrijske proporcije, ali nema cigli, nema monolitnih blokova, već vidimo jedno krečnjačko uzvišenje koje ima sve karakteristike da se iskoristi kao energetski komunikator. Rtanj je podneblje sa blagodetnim energijama. U prilog tome govore i banje koje se nalaze u okolini Rtnja kao što su Sokobanja, Banja Jošanica, Gamzigradska banja, Brestovačaka banja. Oni koriste te blagodeti Rtnja i sve su na otprilike istoj razdaljini od planine. Rtanj je nemoguće da je nastao pukim slegajem tla, već je očigledno tu neko koristio prirodne izvore energije da napravi piramidu.

Kad je u pitanju geometrija, vidimo jasne proporcije matematičke jednačine koje su primenjene i na drugim piramidalnim građevinama. Kada pitamo fizičare ili elektrotehničare, oni nam sugerišu da su elektromagnetna polja koja merimo na Rtnju dobra za ljude. Detektujemo na vrhu Rtnja frekvenciju od 28 kiloherca, a to je detektovano i na ostalim piramidama kao što je piramida Sunca u Visokom ili na Sudanskim piramidama. Deluje da je to planski napravljeno radi prijema i odašiljanja elektormagnetnih talasa. Visina Rtnja od 1.565 metara i idealna je za prikupljanje i odašiljanje takvih talasa.

Tehnologija koja bi mogla da reši sve zdravstvene probleme ljudi.  Da li je služio za komunikaciju među kontinentima, jer znamo da na svim postoje piramide?- On je mogao u nekim fazama da se koristi i za  planetarnu komunikaciju. Međutim, to su takvi tipovi talasa koje Rtanj proizvodi, koji spadaju u red talasa koje je otkrio i Nikola Tesla, rekavši da je to njegovo najveće otkriće. To su takozvani Teslini skalarni talasi na 28 kiloherca. To su nehercijanski skalarni talasi sa kojima možete komunicirati sa jedne tačke do druge tačke, ne planete zemlje, nego cele Galasije gotovo trenutno. Tako možemo Rtanj da posmatramo kao interplanetarni sistem ili kosmički internet.

Zašto se ta tehnologija ne koristi kod nas?- Tesla je imao velikih problema kada je krenuo da objavljuje informacije i  kada je objavio da bi postavljanjem 5 kula Vorederklf na pet tačaka zemlje, mogao da kontroliše rezonancu zemlje. Govorio je da bi u slučaju napada na zemlju spoljašnih faktora (asteroida, meteora, vanzemaljaca) da bi on mogao sa lakoćom da uspori ili ubrza kretanje zemlje da bi izbegao udar potencijalnog apokaliptičnog napada. Tesla je intuitivni genije i treba da verujemo kada je govorio o tim temnama. Identična frekvencija koja je zabeležena na Rtnju je ista kao na Teslinoj kuli u Njujorku. To je iz preduzetničkog ugla loša ideja, ali iz ugla dobrobiti naroda je idealna. Međutim, poluge koje upravljaju zemljom su uvidele da neće biti dobro za njihove finansije. Zato to tada nije implementirano, ali zahvaljujući našim Teslijancima, sve te stvari mogu da zažive. To nije samo primenljivo na komunikaciju među ljudima na zemlji već ta tehnologija može da se koristi i za rešavanje zdravstvenih problema ljudi i to na molekularnom nivou. Znači dok se problemi ili bolest još nije ispoljila u materijalnom delu. Na Rtnju sam, svojevremeno, okupio više od 50 naučnika domaćih i stranih i imali smo konferencije, a sve je ukazivalo na te elemente. Imamo u bazi sva ta svedočasntva i izjave kao zaostavštinu budućim istraživačima. 

Da li su Teslini skalarni talasi mogu da se primene na teleportaciju ili kao oružije?- Ima i film o tome koji to obrađuje. Suština jeste da su Teslini skalarni talasi model, ambijent u kojem se takve aktivnosti mogu desiti, za razliku od savremene struje koja radi na hercijanskim talasima.

Da moguće je to da se izvede? Ako primenimo analogiju Rtnja i Tesle i zakonitosti i svedočanstva koja imamo na Rtnju to ne da nije nemoguće već se dešavalo.

Legenda kaže da nekada davno Rtanj nije bio planina. Na njegovom mestu je živeo veliki čarobnjak u dvorcu koji je čuvao celu okolinu i delio ljudima oko sebe –svakome po zasluzi, nekima dobro, a nekima bogami i zlo. Onda se jednoga dana iznenada podigla cela planina Rtanj, a čarobnjak je ostao da živi ispod planine gde do dana danasnjeg pomaže svima onima koji veruju u njega.

TEKST:  Dragutin Stojmenović

;